› Nächster Infoabend 13.08.2024 – 18:00 Uhr
Sprache:
Logo Familie für Kinder gGmbH

 

Informacje dla rodziców zastępczych pochodzących z Polski

Aby przyjąć dziecko do rodziny zastępczej, nie musisz mieć koniecznie niemieckiego obywatelstwa.

Decydujące są osobiste cechy i kwalifikacje umożliwiające zagwarantowanie dziecku bezpiecznego środowiska. W nim bowiem ma się ono rozwijać i doświadczać wsparcia ze strony rodziny. Znaczenie ma również ustabilizowany pobyt w Niemczech, aby móc zapewnić dziecku stałe utrzymanie i opiekę. Pozwolenie na pobyt na czas określony wystarcza tylko w wyjątkowych przypadkach.

Różnorodność kultur i wyznań rodziców zastępczych jest mile widziana, gdyż odzwierciedla ona wyjątkowość każdego dziecka i umożliwia dokonanie właściwego wyboru.

Od początku chcieliśmy przyjąć do siebie dziecko z bliskiej nam kultury.
Adem, 35 lat i Sibel, 37 lat

Rodzice zastępczy nie muszą być w związku małżeńskim, również osoby samotne lub pary tej samej płci mogą przyjąć dziecko do rodziny zastępczej.

Przyjmując dziecko na stałe, między rodzicami i dzieckiem powinien zostać zachowany odstęp wiekowy typowy dla rodziny. Ale również w wieku 45 lat można przyjąć niemowlęta lub małe dzieci.

Ponieważ dzieci potrzebują miejsca do zabawy i nauki, rodzice zastępczy powinni zapewnić dziecku odpowiednie warunki mieszkaniowe. Nie oznacza to jednak, że od samego początku każde dziecko musi mieć własny pokój.

Od pierwszego spotkania informacyjnego do przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej mija ok. dziewięciu miesięcy.

Aby móc zapewnić dziecku utrzymanie powinieneś / powinnaś mieć wystarczające miesięczne dochody. Musisz więc być niezależna/y od zasiłku opiekuńczego, który pokrywa koszty utrzymania dziecka.

Do zadań, jakie stają przed rodzicami zastępczymi, przygotujesz się na szkoleniach dla rodziców zastępczych. Również po przyjęciu dziecka możesz zawsze liczyć na pomoc ze strony specjalistów.

Gülcan, dziecko, które przyjęliśmy do siebie, świetnie sobie radzi w towarzystwie naszych dwóch córek – sprawia nam wiele radości, kiedy widzimy, jak tworzą jedność.
Özlem, 37 lat und Çelik, 42 lata

 

Drodzy zainteresowani przyjęciem dziecka!

Znajomość języka niemieckiego jest podstawą przyjęcia dziecka i stworzenia rodziny zastępczej, gdyż komunikacja w szkole dla rodziców zastępczych, w Urzędach ds. Młodzieży, instytucjach towarzyszących, w przedszkolu i szkole, a także w kontakcie z rodzicami biologicznymi odbywa się w języku niemieckim.

Poprzez mojego syna Paula mam teraz lepszy dostęp do języka i kultury w Berlinie.
Esra, 46 lat

Infohotline: 030 - 21 00 21 0

Infoabend

Di., 13.08.2024, 18:00 Uhr

Bitte vorher anmelden

Info und Anmeldung

› Weitere Termine

Przygotowanie do przyjęcia dziecka

Do zadań związanych z rodzicielstwem zastępczym zostaniesz przygotowana/y w ramach SZKOLENIA DLA RODZICÓW ZASTĘPCZYCH.

Przed podjęciem osobistej komunikacji z instytucją ds. rodzicielstwa zastępczego, możesz skorzystać z ofert programu przygotowawczego.

 

Ogólne spotkanie informacyjne

W czasie tego spotkania uzyskasz ogólne informacje na temat dzieci w rodzinie zastępczej. Od rodziców dowiesz się, jak wygląda rodzicielstwo zastępcze w praktyce i uzyskasz informacje o procesie składnia wniosku i przyznawania dziecka.
› Informacja i rejestracja

 

Kurs przygotowawczy

W ramach kursu uzyskasz informacje o życiu codziennym rodziny zastępczej i będziesz mieć możliwość intensywnej wymiany poglądów na temat twoich przyszłych zadań wspólnie z pozostałymi uczestnikami.